Cờ Việt Nam tượng trưng cho điều gì?

Tùy thuộc vào người bạn hỏi và họ ở đâu, cờ Việt Nam có thể là biểu tượng của nhiều hành vi, ý tưởng hoặc con người khác nhau. Rốt cuộc, đây là một quốc gia từng bị chia rẽ, thường được định nghĩa và không công bằng bởi một quá khứ đầy biến động được đánh dấu bởi cả chiến tranh trong và ngoài nước.

Ngày nay, đất nước này rất đoàn kết, phát triển kinh tế và tập trung nhiều vào tăng trưởng trong tương lai hơn là những vết sẹo của những ngày đã qua. Lá cờ được tung bay một cách tự hào và treo niềm vui. Đây là câu chuyện đằng sau nó.

Lịch sử

Lá cờ được hầu hết người Việt Nam và cộng đồng quốc tế biết đến ngày nay có một Việt Nam thống nhất và độc lập. Nguồn gốc của nó có thể được truy nguyên từ Cách mạng Pháp năm 1789 khi một lá cờ đỏ đơn giản trở thành biểu tượng của chính trị cánh tả. Làm thêm giờ chủ nghĩa biểu tượng phát triển và sơ đồ màu cơ bản được thông qua bởi chủ nghĩa xã hội và sau đó là nguyên nhân cộng sản. Kể từ đó, lõi đỏ đó đã trở thành nền tảng cho một số quốc gia cộng sản hay dân chủ - xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Macedonia nêu tên một số.

Ở Việt Nam, một ngôi sao vàng năm cánh tập trung trên nền đỏ được sử dụng lần đầu tiên vào đầu những năm 1940 khi một nhóm cộng sản được gọi là Việt Minh, đã bay nó để phản đối sự chiếm đóng của Nhật Bản. Vào thời điểm đó, người Pháp thực sự là những người chiếm đóng chính của cái mà sau đó được gọi là Đông Dương thuộc Pháp, tuy nhiên ảnh hưởng toàn cầu của họ đã giảm đi rất nhiều do hậu quả của một nước Đức Quốc xã ngày càng hùng mạnh. Đồng thời, Nhật Bản có đầu óc, trong chiến tranh với Trung Quốc, bắt đầu cố gắng vào Đông Dương thuộc Pháp trong nỗ lực đóng cửa biên giới với các nước láng giềng ở phía bắc. Người Pháp ban đầu chống cự, nhưng một khi đã suy yếu trở về nhà, đã sống lại và cho phép các lực lượng Nhật Bản xâm nhập. Dưới chiêu bài giải phóng Việt Nam khỏi những kẻ áp bức phương Tây, quân đội Nhật tiến vào quốc gia.

Khi Thế chiến II sắp kết thúc, Hồ Chí Minh, lãnh đạo lực lượng miền Bắc, tuyên bố Việt Nam độc lập và lá cờ trở thành biểu tượng chính thức của Bắc Việt Nam hoặc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một lá cờ riêng biệt, một lá cờ có lưng màu vàng và ba sọc đỏ nằm ngang trở thành lá cờ của lãnh thổ Pháp chiếm đóng ở Việt Nam và cuối cùng là Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Khi Hồ Chí Minh chiến đấu và cuối cùng đã thành công trong việc tạo ra một Việt Nam thống nhất, cờ vàng đã bị trục xuất và lá cờ mà chúng ta biết ngày nay đã trở thành biểu tượng của một quốc gia.

Tượng trưng

Những gì bắt nguồn như một biểu tượng của chính trị cánh tả ở Pháp thế kỷ 18 đã biến thành một cái gì đó khác nhiều ở Việt Nam ngày nay. Bây giờ nền đỏ là biểu tượng của sự đổ máu, đấu tranh và thành công của cách mạng. Ngôi sao vàng đại diện cho nhân dân. Mỗi điểm, tượng trưng cho một trong năm lớp học cụ thể Doanh nhân, nông dân, công nhân, trí thức và quân đội.

 

Để LạI Bình LuậN CủA BạN