Cùng với rượu whisky, Scotland cũng là âm hưởng cao của cảnh gin. Sự gia tăng gần đây của rượu gin thủ công, nhà máy chưng cất hàng loạt nhỏ và các nhà thực vật học Scotland được chế tạo tại địa phương tương đương với làn sóng của người Scotland đang chiếm lĩnh thế giới bởi cơn bão. Họ mới bắt đầu, với hơn 70% rượu gin của Anh đã được sản xuất tại Scotland. Với quan điểm