Nha Trang, với dải bờ biển dài, đảo, núi và di tích lịch sử, sẽ khiến bạn bận rộn trong nhiều ngày. Bị trói buộc thời gian khi đi du lịch không bao giờ là niềm vui, nhưng đôi khi điều đó là không thể tránh khỏi. Để giúp bạn trải nghiệm nhiều như những gì Nha Trang cung cấp, chúng tôi đã tạo ra hành trình này. Chọn những gì hấp dẫn bạn và có được đi! Ngày thứ nhất Sáng: Khám phá thành phố! Nếu bạn