Navigli đang nhanh chóng trở thành một trong những khu phố nổi tiếng nhất của Milan, nhưng có nhiều việc phải làm ở đây hơn là xem các kênh đào mà khu vực lấy tên của nó. Mặc dù thật khó để tưởng tượng Milan mà không có những chiếc xe máy ù ù giữa những chiếc xe điện màu vàng biểu tượng và những chiếc siêu xe Ý hào nhoáng, đây là một thành phố từng chạy trên nước chứ không phải xăng dầu. Trong số nhiều km kênh đào được sử dụng để đi qua thành phố, chỉ còn lại hai tuyến đường thủy chính: Naviglio Grande và