Thế giới văn học Mỹ Latinh đang bùng nổ tại thời điểm này, khi ngày càng nhiều nhà xuất bản đang chọn dịch các tác phẩm được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh, đưa tiểu thuyết của họ đến với nhiều đối tượng hơn. Ở Mexico, tình hình cũng không khác. Được biết đến với các nhà văn nổi tiếng