Một số người trong chúng ta cố gắng che giấu tuổi tác khi chúng ta già đi, nhưng đây không phải là trường hợp của các trường đại học này, những người hiển thị chúng một cách tự hào ở mọi cơ hội và vì lý do chính đáng. Mặc dù các trường đại học sớm nhất trông rất khác so với các trường hiện đại, đặc biệt là vì họ thường chỉ chấp nhận nam giới, họ đã đánh dấu sự khởi đầu của giáo dục như chúng ta biết bây giờ. Dưới đây là danh sách các trường đại học liên tục hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Đại học Macerata, 1290 trường đại học Nằm ở vùng Marche của M