Luau, một nghi lễ của người Polynesia và Hawaii cổ đại, là một tập hợp xã hội phổ biến có ý nghĩa đoàn kết người dân của một thị trấn để kỷ niệm một sự kiện quan trọng trong cuộc sống, thành tựu, chiến thắng chiến tranh hoặc ra mắt một chiếc xuồng mới. Ban đầu được gọi là 'aha ' aina , có nghĩa là 'bữa ăn tụ tập', lễ kỷ n