Kéo dài từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên đến cuối thời cổ đại (khoảng năm 600 sau Công nguyên), nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã được nghiên cứu rộng rãi, chủ yếu thông qua nghệ thuật của nó, có thể được chia thành bốn thời kỳ liền mạch: Hình học (mặc dù ít được biết về thời kỳ này ), Cổ xưa, Cổ điển và Hy Lạp. Ngày nay, nó được coi là nghệ thuật có ảnh hưởng nhất từng được thực hiện. Dưới đây là một lựa chọn nhỏ của một s