Là ngôi nhà của một cộng đồng gồm các nghệ sĩ và không gian mới thành lập, bối cảnh nghệ thuật của Dallas đang bùng nổ. Từ các tổ chức văn hóa đến các không gian triển lãm tiên phong, đây là mười phòng trưng bày phải ghé thăm ở Dallas. Bảo tàng nghệ thuật Dallas Bảo tàng nghệ thuật Được thành lập vào năm